Pocketbikes

Clubregels EVMC / Minibike’s

* Elk lid van de POCKETBIKE ontvangt van het EVMC-bestuur een pasje.
* Uitsluitend personen (en de rijder natuurlijk ) die in het bezit zijn van een (geldig) pasje van de
POCKETBIKE mogen op het terrein achter de toegangspoort van de baan komen.
* De helper/begeleider (max. 1 persoon per minibikerijder) draagt achter
de toegangspoort van de baan -voor iedereen- zichtbaar een lidmaatschapspas.

* Er mag gereden worden als je lid bent met lucht- of watergekoelde minibikes
* De vloeistof van de water gekoelde minibikes moet bestaan uit water. Hier mag hooguit een zeer
kleine hoeveelheid boorolie voor de benodigde smering aan toegevoegd worden.
Rijden met andere vormen van koelvloeistof is ten strengste verboden !!!
* Watergekoelde minibikes moeten voorzijn zijn van een kuip om de radiateur te beschermen.
* Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het vermogen van de motor van de minibike, maar een bestuurslid (*) kan naar eigen inzicht en om veiligheidsredenen beslissen een minibikerijder de baan te ontzeggen.
*Geen 4 takt!!!
* De minibike moet door een bestuurslid (*) goedgekeurd zijn.
*DE MINIBIKE MAG NIET MEER DAN 80 Db GELUID PRODUCEREN.
dat doen wij steekproefsgewijs controleren.
* De minibike mag geen scherpe uitstekende delen hebben
* De minibikerijder moet tijdens het rijden op de baan een helm, kniebeschermers,
elleboogbeschermers en handschoenen dragen. De armen en benen van de minibikerijder moeten
(helemaal) met kleding bedekt zijn.

Op vrijdagavond rijden beginners en gevorderden in verschillende klassen.
* Bij het verlaten van de baan en bij het inrijden van de pitsstraat moet de minibikerijder
zichtbaar voor de andere minibikerijders zijn hand opsteken.
* In de pitsstraat moet STAPVOETS gereden worden.
* Benzine tanken MOET op de aanwezige tankplaats (rooster in de sleutelruimte).
-ROKEN in de sleutelruimte en binnen het poortje is ten strengste verboden !!

Wij hebben de minibike toe gestaan bij ons te rijden zodat zij niet meer op parkeerplaatsen moeten rijden, (dus hobbyrijders,)zijn er nu leden die zo ver gevorderd zijn dat zij nu bij de RAP rijden, mogen bij ons lid blijven,maar zegt men het lidmaatschap bij ons op dan geeft het geen terug meer.
Leden die het lidmaatschap hebben opgezegd kunnen niet als gastrijder weer rijden maar moeten weer lid worden, voorwaarde is wel dat het nog altijd (hobbyrijders)zijn.
Rijders die meerdere keer zijn gewaarschuwd van het bestuur voor het niet opvolgen van de regels en het gedrag zullen wij het lidmaatschap opzegen.

* Verkoop van minibike’s en of onderdelen van minibike’s op het terrein van de EVMC
is alleen na goedkeuring van het bestuur van de EVMC toegestaan !!

De EVMC kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. Rijden op de baan van de EVMC is dus op eigen risico en gedoogt van de EVMC en de Gemeente Rheden.

Het bestuur (*) is ten alle tijden bevoegd om een (afwijkende) beslissing te nemen.
Bij het niet opvolgen van de clubregels of een door het bestuur (*) genomen beslissingen,
zal het bestuur van de EVMC (*) passende maatregelen treffen.
(*) of een door een bestuurslid aangewezen persoon.
Er mag gereden worden vrijdagavond van 17.30U tot 22.00U.
Clubregels EVMC voor POCKETBIKE MB , April 2010


Wij hebben besloten dat er elke weekeinde waar er geen race zijn voor de rijders van de bike elk hele uur tot kwart over te laten rijden ook is het druk met de auto’s.
Dus 12 uur tot 12 uur 15, 13 uur tot 13 uur 15,14 uur tot 14 uur 15,en zo verder tot 18 uur.

Zou er niets te doen zijn dan zullen wij kijken of het ook anders kan.


BIKE RIJDERS LET OP WANT V/A 30 MEI VERANDEREN EEN PAAR DINGEN!

BEVOOR U VOOR NIETS NAAR DE CLUB RIJD KIJK EERST MAAR OP ONSE SITE
( evmc.nl ) WANT HET KAN ZIJN DAT WIJ VRIJDAGAVONDS DOOR OMSTANDIGHEDEN GESLOTEN ZIJN. ( WIJ HEBBEN OOK EEN PRIVE LEVEN ).
WIJ ZIJN OOK OMDAT ER NOOIT BIKELEDEN OM 17 UUR ZIJN IN HET VERVOLG PAS OM 17 UUR 30 OPEN.